23210 68170

Αριστοτέλους 17
Σέρρες

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης

Με εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Δρ. Δημήτρης Γεωργιάδης - Σέρρες

Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Δρ. Δημήτρης Γεωργιάδης - Σέρρες

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Δρ. Δημήτρης Γεωργιάδης - ΣέρρεςΗ Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι επίτευγμα της ψηφιακής τεχνολογίας που μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο στα χέρια εκπαιδευμένων σε αυτή την τεχνική, Χειρουργών. Στην πορεία εξέλιξής της κατά την τελευταία 15ετία, όχι μόνο καθιερώθηκε ως μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση των περισσότερων χειρουργικών περιστατικών, αλλά εφαρμόστηκαν και νέες συμπληρωτικές τεχνικές της Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

 

Οι επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής που αντικατέστησαν την ανοιχτή χειρουργική, απαιτούν εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση του χειρουργού στη λαπαροσκοπική τεχνική. Επίσης, απαιτείται Χειρουργείο με όλο τον σύγχρονο λαπαροσκοπικό εξοπλισμό που να μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες επεμβάσεις.

 

Με εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική από το 1985 και με χειρουργική εμπειρία 23 χρόνων και χιλιάδων επεμβάσεων, θεωρώ ότι τα οφέλη της για τον ασθενή είναι πολύ μεγάλα, έναντι της Ανοιχτής Χειρουργικής και ως προς την εξίσωση κόστους – οφέλους, έναντι της Ρομποτικής Χειρουργικής. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για λαπαροσκοπική χειρουργική και πρέπει ο Χειρουργός να κάνει τη σωστή επιλογή, σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές ιατρικές πρακτικές και την εμπειρία του.

 

Επέλεξα να χειρουργώ στην Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, διότι διαθέτει Λαπαροσκοπικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς (υπερσύγχρονη κάμερα IMAGE1 S™ RUBINA με μεγάλη ευκρίνεια, κ.α), για το καλό αποτέλεσμα των απαιτητικών επεμβάσεων που διενεργώ.

 

Το εύρος των νοσημάτων που αντιμετωπίζω με λαπαροσκοπική χειρουργική, είναι:

Πώς γίνεται το Λαπαροσκοπικό Χειρουργείο

Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε θέση ανάλογη με το χειρουργείο που διενεργείται. Το δέρμα καθαρίζεται και απολυμαίνεται με ειδικά αντισηπτικά διαλύματα, όπως η ιωδιούχος ποβιδόνη (Betadine) και δημιουργείται χειρουργικό πεδίο.

 

Η προσπέλαση του χειρουργικού πεδίου στη λαπαροσκοπική χειρουργική γίνεται μέσω ειδικών εργαλείων – σωλήνων εργασίας – trocars που εισάγονται στην εσωτερική κοιλότητα του οργάνου, από μικρές τομές στο δέρμα. Συνήθως 3 τομές και αντίστοιχα τροκάρ είναι αρκετά για την ολοκλήρωση λαπαροσκοπικής αποκατάστασης.

 

Μετά την πρώτη τομή και τοποθέτηση του πρώτου τροκάρ, για να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος εργασίας γίνεται εμφύσηση αερίου (διοξείδιο το άνθρακα). Το φούσκωμα με αέριο, διαχωρίζει τα ενδοκοιλιακά όργανα από το κοιλιακό τοίχωμα βελτιώνοντας την οπτική και παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο εργασίας για τη χρήση των λαπαροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

 

Διαμέσου του πρώτου τροκάρ εργασίας εισάγεται μία ειδική βιντεοκάμερα – λαπαροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας και υπό άμεση όραση τα υπόλοιπα δύο τροκάρ. Κατόπιν αναγνωρίζεται το όργανο και διενεργείται η επέμβαση με πολύ καλούς και λεπτούς χειρισμούς. Εάν χρειαστεί εισάγονται και νέα εργαλεία ή υλικό (πχ πλέγμα που θα καλύψει το κηλικό χάσμα στην κήλη, ειδικά «καλάθια» στα οποία θα τοποθετηθούν οι λίθοι της χολολιθίασης και άλλα, αναλόγως με τη χειρουργική επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, είναι: