23210 68170

Αριστοτέλους 17
Σέρρες

2310 252599

Μητροπόλεως 46 Θεσσαλονίκη

Δρ. Δημήτριος Γεωργιάδης

Με εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Βιογραφικό του Χειρουργού Δημήτριου Γεωργιάδη Σέρρες

Βιογραφικό του Χειρουργού Δημήτριου Γεωργιάδη Σέρρες

Βιογραφικό του Χειρουργού Δημήτριου Γεωργιάδη Σέρρες

Δημήτριος Γεωργιάδης, PhD, MSc

Γενικός Χειρουργός

Εξειδικευμένος στην προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ